SMK Sacred Heart - Kelab Sejarah dan Arkib

Kelab Sejarah & Arkib Sekolah ialah satu kelab yang telah ditubuhkan untuk menarik minat pelajar terhadap subjek Sejarah. Semua pelajar di sekolah ini boleh memohon untuk menjadi ahli kelab ini.Pelajar Tingkatan Enam Rendah yang mengambil subjek Sejarah wajib menyertai kelab Sejarah.Selain itu,yuran tahunan yang perlu dibayar oleh setiap ahli ialah RM1. Pelbagai agenda dan aktiviti telah dijalankan sepanjang tahun.

Voog. Make a website.